banner
    
Trang chủ
  
Liên hệ
  
English
  
Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện - PCM                  Website: http://www.pcm.com.vn                 Email: pcmc@hn.vnn.vn  Email: pcmccjs@hn.vnn.vn                Điện thoại: 04 7659255 - 04 8372163                  Fax: 04 7659816 - 04 7656941                  Địa chỉ: Km số 11 + 500m, Đường Quốc lộ 32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
 

 

 

 

 

 
     
 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG    

Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện là hướng tới nhằm thỏa măn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm có chất lượng xứng đáng là một doanh nghiệp hàng đầu sản xuất vật liệu xây dựng của Ngành Bưu Điện về các sản phẩm ống nhựa và cột bê tông treo cáp thông tin ở Việt Nam.

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện đặt mục tiêu phục vụ khách hàng là cao nhất bằng các giải pháp đồng bộ về đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, giao hàng kịp thời, dịch vụ sau bán hàng và đa dạng hóa sản phẩm.

    

Để thỏa măn các yêu cầu của khách hàng, Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện đă quyết định xây dựng hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn của ISO 9001: 2000 trong Công ty nhằm mục đích cải tiến hệ thống quản lư, điều hành sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện đời sống người lao động và đảm bảo lợi tức cho các cổ đông.

Việc xây dựng, áp dụng, duy tŕ và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 là trách nhiệm của mọi thành viên trong Công ty. Do vậy chính sách chất lượng này được phổ biến đến mọi cấp trong Công ty để hiểu thống nhất với nhau về mục tiêu và cùng nhau thực hiện sao cho đạt hiệu quả mong muốn.

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện cam kết:

  1. Luôn luôn t́m hiểu yêu cầu và lắng nghe ư kiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

  2. Chọn hệ thống ISO 9001: 2000 làm mô h́nh quản lư chất lượng của công ty và ưu tiên dành đủ nguồn lực để thực hiện tốt hệ thông chất lượng.

  3. Chính sách chất lượng luôn luôn được ban lănh đạo Công ty xem xét cùng với các mục tiêu chất lượng để hướng tới cải tiến hoạt động của Công ty nhằm :

    • Tạo ra môi trường làm việc trong lành, cùng với việc đầu tư công nghệ mới phù hợp để nghiên cứu những sản phẩm mới theo định hướng chiến lược và chất lượng ngày càng cao.

    • Không ngừng đào taoh và củng cố đội nghũ công nhân viên chức có kỹ năng nghiệp vụ, có tŕnh độ và tác phong công nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tôi với tư cách là lănh đạo điều hành cao nhất của Công ty cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để xây dựng hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đồng thời thông qua hoạt động xem xét Lănh đạo để xem xét lại sự phù hợp của hệ thống quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và cải tiến theo định kỳ hoặc khi cần thiết.

                                                                                                                                   Tổng Giám đốc Công ty

                                                                                                                                                  Đă kư

                                                                                                                                            BÙI HUY TIẾN

   Bản quyền 2007 thuộc về Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện-PCM

Địa chỉ: Km số 11 + 500m, Đường Quốc lộ 32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Tel: (84 - 4) - 7659255   -  8372163   *        Fax: (84 - 4) - 7659816   -   7656941

Email: pcmc@hn.vnn.vn or  Email: pcmcjs@vnn.vn   *    Website: http://www.pcm.com.vn