Chọn lọc FDI vào ngành thép để tăng sức cạnh tranh cho thép nội?

22/07/2017 Quản Trị

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có ý định đầu tư sản xuất thép tại Việt Nam. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là sự cạnh tranh rất lớn cho các nhà sản xuất thép trong nước. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cần thận trọng và thu hút có chọn lọc […]

Xem thêm