thế giới

SL thep toan cau ke tu 04 2016

Sản lượng thép toàn cầu thấp nhất 7 tháng

25/10/2017 Quản Trị

Tháng 9, sản lượng thép toàn cầu giảm chủ yếu vì chính phủ Trung Quốc giảm công suất sản xuất, đóng cửa các nhà máy hoạt động kém hiệu quả để bảo vệ môi trường. Tổng sản lượng thép thô của 66 quốc gia đã báo cáo lên Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) đạt […]

Xem thêm