Nguyên liệu ống làm giàn giáo phục vụ công trình Metro số 1